ข่าวกิจกรรม

  • ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม KM SRDI TED TALKS

      วันนี้ (19 เม.ย. 64) สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรม "KM SRDI TED Talks" ห้องนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงาน KM ของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ จำนวน 16 ผลงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติประเมินจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยอาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์อั

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg