ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

         วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ&n

สื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลและผลงานเด่น

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

YRU Mail.

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg