ข่าวกิจกรรม

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย

    วันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้กับมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg