ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (ประเภทจัดหารายได้) ประจำปีงบประมาณ 2562 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสา

สื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลและผลงานเด่น

คลังเอกสาร (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่นๆ)

คลังความรู้ / KM

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

ITA YRU

YRU Mail.

Green YRU

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg