ข่าวกิจกรรม

  • บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-document

         (วันนี้) วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 25-605) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-document เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

สื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลและผลงานเด่น

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

YRU Mail.

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg