ข่าวกิจกรรม

  • 24 พฤษภาคม 61 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดธิดานิบง

      วันที่ 24 พฤษภาคม 61 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ให้กำลังใจและส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดธิดานิบง ในรอบปฐมนิเทศ ณ หอประชุม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จ.ยะลา ซึ่งจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ไปประกวดในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ปฏิทินกิจกรรม