ข่าวกิจกรรม

  • บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดงานอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

    (25 พ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเ

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg