ข่าวกิจกรรม

  • บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดงานมรย.วิชาการ 62

      เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” วันนี้ (18ส.ค.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏย

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg