ข่าวกิจกรรม

  • 18 ตุลาคม 2561 ประชุมการดำเนินงานผ้ากฐินพระราชทาน

      ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีกำหนดจัดพิธีสมโภชในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในัวนที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วักพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา 

ปฏิทินกิจกรรม