ข่าวกิจกรรม

  • สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มอาชีพ ตำบลลำพะยา

               วันนี้ (17 พ..ย.2560) ศูนย์วิจัยความหลากหลากทางชีวภาพ ลงพื้นที่ตำบลลำพะยา เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มอาชีพ จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่มขนมพื้นเมือง กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกลุ่มกล้วยฉาบ ซ

ปฏิทินกิจกรรม