ข่าวกิจกรรม

  • ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562

    INSIGHT SRDI ฉบับที่ 14/2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562   ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม" การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์" http://srdi.yru.ac.th/research/page/186 (Click) การเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจ

สื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลและผลงานเด่น

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

YRU Mail.

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg