ข่าวกิจกรรม

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

    วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ ชั้น 3 อา

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg