ข่าวกิจกรรม

  • 23 พฤษภาคม 61 ทำบุญประจำเดือนพฤษภาคม

       ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา วันนี้ (23พ.ค.61) ที่ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญทางศา

ปฏิทินกิจกรรม