ข่าวกิจกรรม

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

    ระหว่างวันที่ 1 – 29 กันยายน 2563 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์เคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา จำนวน 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำบาดาล จำนวน 10 ตัวอย่าง รวมจำนวนตัวอย่างน้ำ 13 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอ

รางวัลและผลงานเด่น

สื่อสิ่งพิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg

ITA YRU

Q&A

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg