ข่าวกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ

    วันนี้ (17 ม.ค. 2561) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลงพื้นทีให้บริการวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จังหวัด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายศิริ จันทร์แก้ว รักษาราชการแทน

ปฏิทินกิจกรรม