ข่าวกิจกรรม

  • ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561

    วันที่ 18 เมษายน 2561 อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เป็นการประชุมเพื่อติดตามงานที่มอบหมายในการประชุมครั้งที่ 1 และมอบหมายงา

ปฏิทินกิจกรรม