ข่าวกิจกรรม

  • ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

    เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้ (15พ.ย.61) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประชุมเพื่

สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่

รางวัลและผลงานเด่น

คลังเอกสาร (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่นๆ)

คลังความรู้ / KM

แบบประเมินความพึงพอใจ

แสดง แบบประเมิน.jpg

ITA YRU

งานประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย

Pic By UpScript V1

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg