ข่าวกิจกรรม ( ผลการค้นหา 242 รายการ )

  • ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (ประเภทจัดหารายได้) ประจำปีงบประมาณ 2562 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสา

   22 ก.พ. 2562
  • รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอทอป)

             ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอทอป) ประเภทอาหาร คือเครื่องแกงแกงส้ม ผัดเผ็ด และแกงกะทิ รวมจำนวน 6 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิห้อง

   22 ก.พ. 2562
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำทีมดิเกฮูลูศรีจันทน์กะพ้อ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระดับจังหวัด

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยาาชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพกับนักศึกษา ทีมดิเกฮูลู ศรีจันทน์กะพ้อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย ใ

   21 ก.พ. 2562
  • ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษก

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร

   20 ก.พ. 2562
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งทีมดิเกฮูลู เข้าร่วมประกวด

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งทีมดิเกฮูลูศรีจันทน์กะพ้อ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา การประกวด M-CULTURE TALENT จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะร่วม

   20 ก.พ. 2562