วิจัย ( ผลการค้นหา 40 รายการ )

   แสดง 1 ถึง 4 จาก 40 ผลลัพธ์
  • เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 6” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 15 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือบท

   28 ก.พ. 2563 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)
  • รับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย”

   รับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย” วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2563  ค่าลงทะเบียน  500 บาท (ค่าอาหารว่า

   25 ก.พ. 2563 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)
  • ประกาศขยายเวลารับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ”

   อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ” จัดอบรมระหว่าง วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นธารา หาดใหญ่  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล  บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC มวล.-สกว.) เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บ

   20 ก.พ. 2563 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)
  • เชิญชวนเสนอรายชื่่อผู้สมควรได้รับรางวัล"ต้นกล้าวิจัย"

   การเสนอรายชื่อ 1.ส่วนราชการคัดเลือกรายชื่อ จำนวน 1 รายชื่อเท่านั้น 2.ส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัยของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ค

   19 ก.พ. 2563 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)