ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 4 ชั้น 2 133 ถ.เทศบาล3

ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299699 (31400) 

อีเมล : [email protected]