ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" ณ ห้องประชุมปุณรดา 1 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ

KM SRDI Forum นวัตกรรม/งานแก้ปัญหา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้