ข่าวกิจกรรม

  • คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์

    วันที่ 15 พฤศจิกาายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อมอบนโยบาย พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร

ข่าวประชุม

ปฏิทิน

วิดีโอ