ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 073-299635 

Email: [email protected]

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน