งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 073-299635