Xeromphalina sp.

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านเห็ด

ชื่อสามัญ  -

ชื่อวิทยาศาสตร์  Xeromphalina sp.

ชื่อวงศ์   TRICHOMATACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

หมวก  รูปกรวยลึกบาง โปร่งแสงเล็กน้อย มีริ้วเรียงเป็นรัศมี เส้นผ่าศูนย์กลาง 14-28 มิลลิเมตร สีเทาอ่อนอมม่วงถึงน้ำตาลอ่อนปนชมพู ผิวด้านบนเรียบ ขอบหมวกเมื่อผ่าครึ่งโค้ง ขอบหมวกเมื่อมองจากด้านข้างเรียบ ผิวขอบหมวกเรียบเป็นมัน หรือเกลี้ยงเป็นมัน

ครีบ  ยาว 7-15  มิลลิเมตร สีเทาอ่อนอมม่วง การติดของครีบบริเวณก้านเรียงลงไปติดก้าน ขอบครีบแคบ เรียงห่าง ความกว้างของครีบเรียงห่าง ขอบครีบเมื่อมองจากด้านหน้าเรียบ สีเดียวกับหมวก

ก้าน  ทรงกระบอก เรียบ  ยาว 16-20  มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-4 มิลลิเมตร  สีปกติสีขาว สีเมื่อช้ำไม่เปลี่ยนแปลง  การติดก้านกับหมวกติดตรงกลาง  ผิวก้านบาง เรียบ  เนื้อในก้านกลวง

วงแหวน  ไม่มี

กระเปาะหุ้มโคน  ไม่มี

สปอร์  ทรงรี บางอันมีหนามแหลมยืดออกมาหนึ่งอันหรืออาจไม่มี ผิวเรียบ ผนังบางสีขาว

แหล่งที่พบ  บนกิ่งไม้และขอนไม้ในป่า เจริญเป็นกลุ่ม

การใช้ประโยชน์  ไม่มีข้อมูล