หญ้ารังไก่

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์    Nephrolepsis biserrata (Sw.) Schott

ชื่อวงศ์                SELAGINELLACEAE

ชื่ออื่น                   กนกนารี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    เป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์น

ลำต้น                  ตั้งตรงใต้ดิน เรียวยาว ข้างต้นมีรากงอกบริเวณด้านล่าง และรากแตกสาขาเป็นคู่ๆ  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3  มิลลิเมตร แตกเป็นพุ่มกว้าง  สูง 0.5-1.5 เมตร

ใบ                      ใบประกอบ แตกออกจากกิ่งหลัก  เรียงตัวเป็น 4 แถว ตลอดความยาวของลำต้น ใบด้านบน 2 แถวมีขนาดใหญ่กว่าใบด้านล่าง กว้าง 0.5-2 มิลลิเมตร ยาว 2-4 มิลลิเมตร รูปรี โคนใบมน ปลายแหลมใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มบางชนิดมีสีแดง สีเหลือบฟ้า ใบด้านล่าง  2 แถวเรียงแนบกับลำต้นหรือกิ่ง ก้านใบยาวโน้มลงคลุมดินและชูส่วนปลายยอดตั้งขึ้น

กลุ่มสปอร์            อยู่บริเวณปลายกิ่ง สปอร์รูปไข่แกมรูปหอก ปลายแหลม ยาว  2-2.5 มิลลิเมตร      

แหล่งที่พบ            พบบริเวณพื้นดินที่ชุ่มชื้นใกล้ลำธาร แสงรำไร

การขยายพันธุ์       สปอร์

ลักษณะเด่น           แผ่นใบ