ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธ์ุพื้นเมืองในหุบเขาลำพญา

2 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธ์ุพื้นเมืองในหุบเขาลำพญา บริเวณหุบเขาลำพญา  เพื่อเป็นข้อมูลในโครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ