โรงเรียนบ้านสาคอ

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานเครือข่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440025
รหัส Smis 8 หลัก :
  95010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  440025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสาคอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAKHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสาคอ
ตำบล :
  ท่าสาป
อำเภอ :
  เมืองยะลา
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95000
โทรศัพท์ :
  073270119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่มเกล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสาป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.00 กม.