กระเบาใหญ่

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

กระเบาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.                                                                                    

ชื่อพื้นเมือง         : กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาเบ้าแข็ง เบา (สุราษฎร์ธานี)                                                                   

ชื่อวงศ์               : FLACOURTIACEAE                                                                                                         

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                                       

           ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 15-18 เมตร เปลือกแข็งเรียบสีน้ำตาล ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแกมรี โคนใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม เนื้อใบหนา ใบอ่อนสีเขียวอ่อนอมเหลืองเป็นมัน ใบขนาด 6-15 เซนติเมตร ดอก เป็นช่อ ช่อละ 2-3 ดอก สีชมพู มีกลิ่นหอมดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ดอกเพศเมียออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2-1.7 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ผล กลมรีขนาด 3-5 เซนติเมตร เนื้อในสีขาวนวลแข็ง ภายในมีเมล็ดจำนวนมากอัดกันแน่น

ช่วงการออกดอกและติดผล       : ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม                                                    

นิเวศวิทยา          : พบทั่วไปในป่า                                                                                                                               

การขยายพันธุ์     : ใช้เมล็ด                                                                                                                                    

สรรพคุณทางสมุนไพร      :                                                                                                                                                              

         รากและเนื้อไม้    แก้โรคผิวหนัง ฆ่าพยาธิผิวหนังต่างๆ รักษาแผล แก้เสมหะ ดับพิษทั้งปวง                               

        ใบ           แก้พิษบาดแผลสด แก้กลากเกลื้อน ฆ่าพยาธิ                                                                                     

        ผล           แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน มะเร็ง คุดทะราด                                                                                  

        เมล็ด      น้ำมันที่บีบจากเมล็ดโดยไม่ใช้ความร้อน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเรื้อนและวัณโรค ยาถ่ายพยาธิ