ข่าวกิจกรรม

  • บุคลากรศูนย์วิทยาสตร์ ประชุมจัดทำ KM (Knowledge Management Process)

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.30 น. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมจัดทำ KM (Knowledge Management  Process) เพื่อกำหนดประเด็นหัวข้อในการจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง 09-105) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข่าวประชุม

ปฏิทิน

วิดีโอ