ข่าวกิจกรรม

  • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

         เมื่อวันที่ 9-22  มีนาคม  2562 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอทอป) ประเภทอาหาร คือเครื่องแกงแกงส้ม ผัดเผ็ด และแกงกะทิ รวมจำนวน 6 ตัวอย่าง  โดยวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิห้อง โดย

สื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลและผลงานเด่น

คลังเอกสาร (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่นๆ)

คลังความรู้ / KM

คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

ITA YRU

YRU Mail.

Green YRU

YRU e-Services

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา YRU Radio

แสดง สถานีวิทยุ.jpg