ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง

อ.เมือง  จ.ยะลา  95000

โทรศัพท์  073-299643

โทรสาร  073-299653

แผนที่เสมือนจริง