ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามโครงการพระราโชบาย ณ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อเวลา 09.00 น. (20 พ.ย. 2561) ที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามโครงการพระราโชบาย ณ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จากการลงพื้นที่ได้ทำการคัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับพัฒนาการอำเภอแม่ลาน ซึ่งได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ที่จะทำการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามโครงการพระราโชบาย