บริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชมรมแม่บ้านหน่วยกองพลทหารราบที่ 15

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 นางเบญญาภา ไชยกาญจน์ ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านหน่วย กองร้อยหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองพลทหารราบที่ 15 เข้ารับบริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่เปลือกกล้วยหิน ครีมนวดผมสมุนไพร และแชมพูสกัดจากพมุนไพรสูตรใหม่