ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ"

30 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดทำโครงการฝึกอบรม "เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ"
โดยมี ดร.บัญญัติ บุญญา เป็นวิทยากร กำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ในการนี้ สถาบันฝึกฯ ขอสำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมดังกล่าวโปรดลงชื่อใน Line บริการวิชาการ มรย.ตามลิ้งค์ https://line.me/R/ti/g/VDK8BFyVZa หรือ​ QR Code
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 35000

LineAS.jpg