สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการในโครงการโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

23 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วานนี้ (22 มิถุนายน 2559) อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนางวันเพ็ญ แซ่แต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและเตรียมงานในโครงการโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559