ประกาศผลคะแนนโหวต กิจกรรม The 3rd PERF YRU

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมเฟ้นหาบุคคลตัวอย่าง The 3rd PERF YRU
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยฯ
บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

 

ผลการนับคะแนน The 3rd PERF YRU

  • ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  (145 คะแนน)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี (104 คะแนน)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์ศรีประไพ  อุดมละมุล (99 คะแนน)

 

  • ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอนันท์  ดอเลาะ (137 คะแนน)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชลธิวัตน์  นุ้ยไกร (123 คะแนน)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธียุทธ  สัจจะบุตร (90 คะแนน)

 

สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม The PERF ํYRU

พบกันใหม่อีกครั้งในกิจกรรม The 4th PERF  YRU ปีถัดไป