บุคลากร

นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
(หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : Rohana.d@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (30000)

อีเมล์ : fitrina.d@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวนัสรี มะแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : nasree.m@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : Hanuna.h@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวนูรุลฮูดา สิเดะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31000)

อีเมล์ : Nurulhuda.si@yru.ac.th


นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : Tajudin.b@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : Dararat.d@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นายซูไบดี โตะโมะ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : Subaidee.t@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวฮานัน หะยียะพา
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (33000)

อีเมล์ : Hanan.h@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางตรึงใจ ปานแก้ว
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299635 (99635)

อีเมล์ : Truengjai.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-