ติดต่อเรา

โครงการท่าสาปโมเดล

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ เทศบาลตำบลท่าสาป

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000 โทรสาร 073-299635