ติดต่อเรา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 

133 ถ.เทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 33000  โทรสาร 073-299610  เบอร์มือถือ 086-4892954

E-mail: cultureyru@yru.ac.th

แผนที่ตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม