ทีมวิจัยเสบียงเมืองโมเดลจัดกิจกรรม “เปิดฤดูกาลปลูกข้าวโพดหวาน” ประจำปี 2566

7 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

วันนี้ (7 พ.ย. 66) พันจ่าโทอนันต์   บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดฤดูกาลข้าวโพดหวาน” ประจำปี 2566 ร่วมกับนายภาณุ  อุทัยรัตน์  สมาชิกวุฒิสภา นายมนตรี  เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.จริยา สุขันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ แปลงรวมบ้านบาโงยแจเกาะ หมู่ 10  ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากนายมูฮำมะ  มะหะแซ จำนวน 7 ไร่  มีครัวเรือนเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์ จำนวน 25 ครัวเรือน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา : เสบียงเมืองโมเดล ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่