ทีมวิจัย "เสบียงเมืองโมเดล" จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน

11 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทีมนักวิจัยโครงการ “นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา : เสบียงเมืองโมเดล” (OM2) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง การประกอบอาชีพและแสวงหารีสกีตามหลักศาสนาอิสลาม บรรยายโดย ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา อาจารย์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการเสวนานำเสนอประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา