ทีมวิจัย "เสบียงเมืองโมเดล" จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ พื้นที่ตำบลบันนังสตา

9 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทีมนักวิจัยโครงการ “นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา : เสบียงเมืองโมเดล” (OM2) นำทีมโดยผศ.จริยา  สุขจันทรา หัวหน้าโครงการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง การประกอบอาชีพและแสวงหารีสกีตามหลักศาสนาอิสลาม บรรยายโดย ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา อาจารย์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการเสวนานำเสนอประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา