ทีมวิจัยเสบียงเมืองโมเดล ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการปลูกข้าวโพดหวาน

26 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยเสบียงเมืองโมเดล

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะวิจัยโครงการนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา: เสบียงเมืองโมเดล กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ลงพื้นที่ช่วงเช้า ณ แปลงปลูกข้าวโพดรวมบ้านบาโงยแจเกาะ หมู่ที่ 10 ตำบลบันนังสตา และช่วงบ่าย ณ แปลงปลูกข้าวโพดรวมบ้านทำนบ หมู่ที่ 5 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเพาะปลูกข้าวโพดหวานและถอดบทเรียนการปลูกข้าวโพดหวาน วางแผนการเพาะปลูกข้าวโพดหวานและพืชสวนครัวในฤดูกาลใหม่ต่อไป