ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ จากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง และการให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเองสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และนักเรียน