กระดังงาสงขลา (RSPQ-YRU)

8 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานทรัพยากรพืชชายแดนใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.Sinclair

ชื่อวงศ์               :   ANNONACEAE

ชื่อสามัญ            :  กระดังงาสงขลา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

        ลำต้น             ไม้พุ่ม สูง 1 - 3 เมตร

        ใบ                ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรี กว้าง 6 - 8 เซนติเมตร ยาว 12 - 14 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย

        ดอก              สีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม ออกเดี่ยว หรือเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเรียวยาว บิดเป็นเกลียว เรียงหลายชั้น ๆ ละ 3 กลีบ ปลายครีบโค้งงอ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียมีจำนวนมาก

        ผล                ผลสด รูปกลมรี ปลายแหลม ขนาด 2.5 เซนติเมตร มีเมล็ดหลายเมล็ด

ช่วงการออกดอก บานได้ตลอดทั้งปี และออกดอกมากในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม

แหล่งที่พบ       พบขึ้นทั่วไปในเขตร้อนชื้น และเขตร้อนทั่วไป มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดสงขลา ขึ้นในป่าดงดิบแล้งทางภาคใต้ มักปลูกกันตามวัดและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ประโยชน์        ปลูกเป็นไม้ประดับ มีดอกดกสวยงาม เนื้อไม้และใบ ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ       ดอก ปรุงเป็นยาหอม สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน ทำบุหงา อบร่ำ ทำน้ำหอม บำรุงหัวใจ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด