ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลก (RSPQ-YRU)

3 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานทรัพยากรแมลงชายแดนใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Acherontia lachesis Fabicius

ชื่อวงศ์          :   Sphingidae

ชื่อสามัญ       :   -

ลักษณะทั่วไป  :

                   ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลกเป็นผีเสื้อที่มีขนาดกลาง ลำตัวป้อมยาวมีขนคล้ายพรมกำมะหยี่ปกคลุมลำตัว หัวสีน้ำตาลเข้มมีขนบางๆ สีน้ำตาลอ่อน อกมีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก สีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มมีขนบางๆสีน้ำตาลเข้มปนสีเหลือง  และท้องสีน้ำตาลเข้มสลับสีเหลือง ตาสีเทาอ่อน หนวดแบบเส้นด้ายปลายแหลม หนวดยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร ปากแบบหลอดดูดสีดำ จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 18 มิลลิเมตร ขาสีเทามีขนสีเหลืองสลับสีดำ ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลมีลายสีเทาอมสีดำคล้ายเปลือกไม้แห้ง ปีกคู่หน้ามีลายสีเทาเข้มและสีเหลืองคล้ายคลื่นพาดขวางปีก บริเวณขอบปีกด้านในใกล้โคนปีกมีสีเหลือง มุมปลาย ปีกบน มุมปลายปีกหลัง และขอบปีกด้านข้างมีลักษณะใส ปีกคู่หลัง ใกล้โคนปีกและกลางปีกมีแถบเส้นสีเหลืองเรียงพาดขวางปีก ใกล้โคนปีกมีจุดสีดำหนึ่งจุด  ปีกด้านท้องพื้นปีกสีส้มปนสีน้ำตาลเข้มมีขนแบบพรมกำมะหยี่ปกคลุม ปีกคู่หน้า มุมปลาย ปีกบน มุมปลายปีกหลัง และขอบปีกด้านข้างมีลักษณะใส บริเวณกลางปีกมีแถบเส้นสีน้ำตาลเข้มเรียงพาดปีก และบริเวณใกล้โคนปีกมีแถบสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลัง ขอบปีกด้านข้างมีสีเทาอมสีดำ บริเวณกลางปีกมีแถบเส้นสีเทาอมสีดำเรียงพาดปีก ใกล้โคนปีกมีจุดสีดำหนึ่งจุด

                    ขนาดของปีกด้านหน้า จากโคนปีกถึงปลายปีก ยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร ขนาดของปีกด้านหลัง จากโคนปีกถึงปลายปีกยาวประมาณ 37 มิลลิเมตร ความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หน้ายาวประมาณ 138 มิลลิเมตร และความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หลังยาวประมาณ 92 มิลลิเมตร

พฤติกรรม หาอาหารในเวลาตอนเย็นและตอนใกล้ค่ำ บินค่อนข้างเร็ว ในเวลากลางวันพักนอนตามพุ่มไม้หรือบนต้นไม้ใหญ่

แหล่งอาศัย :  บริเวณป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย