ขยายเวลารับบทความ !! กิจกรรม YRU Research Publication Camp 2024

9 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับบทความ !! กิจกรรม YRU Research Publication Camp 2024 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดพัทลุง

"ท่านใดที่มีบทความอยู่ในมือแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าบทความที่เขียนไปนั้น มีคุณภาพเพียงพอที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่ รีบสมัครเข้ามาเลยย เราจะช่วยท่านพัฒนาบทความวิจัย เพื่อให้ได้รับโอกาสในการลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ"

รับสมัครพร้อมส่งบทความ 
18 มีนา- 21 เมษา 67

ลงทะเบียนที่นี่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP1ctCJCyT2sP8nvR1fi4S2hR3yT8pC9XRztLn7p0Pnq2ZLg/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฟิตรีนา โทร. 31003