เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

10 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2568 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับข้อเสนอทุนงบรายได้ ปี พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ https://passport.yru.ac.th/auth/login ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์
- หลักเกณฑ์
- แบบฟอร์มโครงการเดี่ยว
- แบบฟอร์มชุดโครงการ