อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแหล่งทุนภายนอก"

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ...นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอทุุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับแหล่งทุนภายนอก”

ในวันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/khkiRR81ZmgzLqV19