อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

12 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม