ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ บรรณาธิการวารสาร และนางสาวฟิตรีนา ดาราแม เจ้าหน้าที่วารสาร เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14” จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อให้กองบรรณาธิการทราบนโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ตลอดจนการประกาศร่างเกณฑ์การประเมินวารสารเข้า TCI รอบใหม่แก่บรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน 1,200 คน จากวารสารทั่วประเทศ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี