เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันวันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th/research 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7329-9635 (นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง)