[ขยายเวลา] ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

26 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

  • นักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร
  • นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์

ขยายเวลาเปิดรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ โดยส่งเป็นไฟล์ Word และ PDF ส่งผ่านทางอีเมล [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตรีนา ดาราแม โทร 073-299-662 หรือเบอร์โทรภายใน 31003

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด