มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์

12 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์