สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

>> Selected Topic โคเนื้อ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11606

>> Selected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11607

>> Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11608

>> Selected Topic ข้าวโพด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11609

>> Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11610