บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย Local Enterprises ปีงบประมาณ 2566

26 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่
(Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566
 

>> ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605