ติดต่อเรา

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (อาคาร 4 ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002 โทรสาร 073-299610 

E-mail : [email protected]