แถลงข่าวเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำรวจประเด็น “ภัยออนไลน์ ในยุค COVID-19”

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (16 ธ.ค. 64) ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาี สถาบันวิจัยฯ แถลงข่าว เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำรวจประเด็น  “ภัยออนไลน์ ในยุค COVID-19” และได้รับเกียรติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง ที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) และคุณจารุณี แซ่โง้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีอ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ