ชายแดนใต้โพล by YRU เผยผลประเด็น เรื่อง รอมฎอนนี้ ปลอดภัยไร้ Covid- 19 จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

7 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา อุสตาซซูเฟียน ดาตู คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา แถลงผลโพล ชายแดนใต้โพล by YRU ประเด็น เรื่อง รอมฎอนนี้ ปลอดภัยไร้ Covid- 19 จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ประเด็นที่ 2 รอมฎอนนี้ ปลอดภัยไร้ Covid- 19” พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้ากังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด Covid -19 ในเทศกาลรอมฎอน คิดเป็นร้อยละ 67.79 แหล่งกระจายเชื้อ Covid -19 ในเทศกาลรอมฎอนที่ประชาชนกังวลมากที่สุด คือ ตลาด คิดเป็นร้อยละ 56.97 มาตรการที่จำเป็นและควรปฏิบัติของศาสนสถาน (มัสยิด) มากที่สุด คือ มีบริการสบู่ แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ คิดเป็นร้อยละ 24.98 มาตรการของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือร้านกาแฟและตลาดที่จำเป็นและควรปฏิบัติมากที่สุด คือ ทำความสะอาดโต๊ะก่อนและหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 29.36 และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ของภาครัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 69.63