ชายแดนใต้โพล by YRU ชี้ประชาชน 3 จชต. ไม่เห็นด้วยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กังวลการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.41

7 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา อุสตาซซูเฟียน ดาตู คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา แถลงผลโพล "ชายแดนใต้โพล by YRU ชายแดนใต้โพล by YRU ร่วมกับราชภัฏโพลล์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประเด็น เรื่อง สำรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 

ประเด็นที่ 1 สำรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่เห็นด้วยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 38.88 เหตุผลที่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวเร็วขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.17 เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.41 ไม่เห็นด้วยต่อนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดย 5 จังหวัดนำร่อง คิดเป็นร้อยละ 33.11 ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีการทยอยฉีดกันแล้วทั่วโลกอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.09 แม้จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 45.10 มาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุดคือการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46.70