ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

3 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด