สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ประชุมทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับบริษัทเวิล์ดเทรนนิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา