ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคลากร ประจำกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1-5 เมษายน 2566

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคลากร ประจำกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคาร 4 ชั้น 2 งานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด