สวพ. ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ พศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อม ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาชยแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา