สวพ. มอบอินทผาลัมให้แก่บุคลากรเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

24 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มอบอินทผาลัมให้แก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดือนรอมฎอน ฮิจเราห์ศักราช 1444 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566