สวพ. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรมการเรียนรู้

13 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบพัฒนางาน โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา